ångfartyg stockholms omgifningar ab

Historik

En resa i tiden med ångan som drivmedel

Ångfartygen, eller ”djävulens påfund” som de en gång i tiden kallades av misstänksamma Mälarbönder, har länge varit en självklar del av Stockholms stadsbild. Så självklar att gemene man sällan – eller troligen aldrig – reflekterar över deras bakgrund eller känner till vilken stor betydelse de faktiskt hade för den svenska industrihistorien. Det var ångmaskinerna som satt fart på den industriella revolutionen. Att kunna alstra energi där den behövdes, i båtar, i lokomotiv, i fabriker var ju något helt fantastiskt.

KG Knutsson med sitt stora båtintresse, sitt industriella intresse och därtill sin genuina känsla för kultur- och teknikhistoria, ägnade sig under sina sista 20 år åt att sprida kunskap om ångans fundamentala betydelse för samhällsutvecklingen. Och det bästa sättet menade han, det var att restaurera gamla ångbåtar och låta folk åka med dem.

Våra båtar har mirakulöst överlevt intill våra dagar och är varsamt restaurerade för att ta sig an nya arbetsuppgifter inom affärs- och sällskapslivet och alla sorters sammankomster. Det är 1800-talets teknik där däck och salonger följer skrovens buktade linjer och där ångmaskinerna i compound och triple driver fartygen framåt. En resa i tiden med ångan som drivmedel.