ångfartyg stockholms omgifningar ab

Priser & villkor

Våra ångbåtar kan hyras för tillställningar till sjöss eller vid kaj. För mera information om våra båtar och offert ber vi er ta kontakt med:

Willy Söraa tel. 070 6588510 eller

Eva Karlsson Nordlöf tel. 070 8147641

E-post info@angbatar.se

hyresvillkor

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften utgör 20 procent av fartygshyra. Anmälningsavgiften betalas omgående efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura om andra villkor inte finns angivna. Debitering sker från fartygets hemmakaj till hemmakaj om inget annat överenskommits. Om anmälningsavgiften inte är erlagd inom angiven tid förbehåller sig Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB att annullera bokningen.

Slutlikvid

Slutlikvid ska erläggas senast 30 dagar före dagen för arrangemanget om andra villkor inte är angivna på fakturan.

Avbokning

Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid avbokning tidigare än 15 dagar före bokat datum återbetalas 50 % av inbetald fartygshyra.

Skadegörelse

I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med förhyrningen är beställaren ersättningsskyldig. Detta gäller även i de fall gärningsman ej kan utpekas.

Allmänt

Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB förbehåller sig rätten att vid otjänligt väderlek, ändra turupplägg samt i värsta fall ställa in arrangemanget.

En avbeställning ska alltid göras skriftligen. Dröjsmålsränta debiteras efter fakturans förfallodag.