För mera information, offert och idéer, kontakta:

Willy Söraa

+46 706 58 85 10

wgs@hotmail.no

Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB

Org.nr 556281-8756

 

Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB

Besöksadress: Ångbåtsbryggan, Strandvägen, Kajplats 18 C

Postadress: Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB, 191 81 Sollentuna

www.angbatar.se
E-post: info@angbatar.se

Sommarfest, event, mingel, bröllop eller transport

Vi tar hand om ditt arrangemang

Kontakta oss!

Följ oss på Instagram @angbatar.se